In bovenstaande pagina’s hebben we steeds Do Groot als voorbeeld genomen. Do Groot heeft 7 toontrappen dus 7 akkoorden: C, Dm, Em, F, G, Am, Bdim

tl do 5

Maar … naast Do Groot bestaan er nog 11 grote tertstoonladders nl, C#(=Ab), D, D#(=Eb), E, F, F#(=Gb),G, G#(=Ab), A, A#(=Bb), B. Dat worden dus een heleboel letters voor een heleboel akkoorden! En heel wat geheugenwerk ;-)) Even rekenen. Er bestaan 12 grote tertstoonladders, per toonladder 7 akkoorden dat worden dus 12 x 7 = 84 akkoorden. Gelukkig klopt deze berekening niet. Want er bestaan slechts 12 verschillende halve tonen in onze Westerse muziek. Alle 12 grote tertstoonladders samen zijn met slechts 12 verschillende tonen gebouwd. Dat zijn de 12 noten van de chromatische toonladder:

tl chro 6Je kan wel wat veranderen aan deze 12 noten zoals bijvoorbeeld de hoogte (of laagte) maar een do gezongen door de allerhoogste sopraan of een do gezongen door de allerlaagste bas blijft een do! Of een la gespeeld op een vette basgitaar of een la getokkeld op de ukelele blijft een la!! Dus nieuwe berekening: 12 verschillende tonen geven 12 verschillende grote terts akkoorden en 12 verschillende kleine terts akkoorden en 12 verschillende verminderde akkoorden…OEF.

Nu is er ook nog het verheugende nieuws dat alles wat voor Do Groot geldt ook van toepassing is op de 11 andere grote tertstoonladders. Dat komt omdat de grote tertstoonladder een vaste opeenvolging is van 1 en 1/2 tonen. Het maakt niet uit op welke noot je de toonladder start, de opeenvolging van 1 en 1/2 tonen blijft onveranderd. Het enige wat veranderd zijn de notennamen. Men kan het vergelijken met een schildersjabloon. Welke kleur je ook gebruikt, je krijgt altijd hetzelfde figuurtje. Vandaar dat een akkoord op I, IV en V in Do Groot of Fa Groot of in …-Groot ALTIJD een groot terts akkoord is. Een akkoord op II, III en VI is ALTIJD een klein terts akkoord en op VII staat ALTIJD een verminderd akkoord.

tb 6

Daarom kunnen we in plaats van letterbenamingen ook de romeinse nummers van de toontrappen gebruiken voor het benoemen van de akkoorden van de 12 grote tertstoonladders.  Ik hoor het je graag zeggen: “Eindelijk wat meer structuur en orde in die bende akkoorden.”