tl do 9

Jawel er bestaan vierklanken. Vierklanken zijn akkoorden met 3 gestapelde tertsen en worden aangeduid met een 7. De grote tertstoonladder heeft 4 soorten vierklanken:

  • Een groot 7 akkoord bestaande uit een grote drieklank met daarbovenop een grote terts. Wordt aangeduid met maj7. (vb, Cmaj7)
  • Een dominant 7 akkoord bestaande uit een grote drieklank en een kleine terts. Wordt genoteerd met 7. (vb, G7)
  • Een klein 7 akkoord bestaande uit een kleine drieklank met daarboven een kleine terts. Wordt aangeduid met m7. (vb, Dm7, Am7)
  • Een half verminderd 7 akkoord bestaande uit een verminderde drieklank met daarboven een grote terts. Wordt genoteerd als m7b5. (vb, Bm7b5)

Zoals je hierboven kan zien staat er in Do Groot:

  • Op toontrap I en IV een maj7 akkoord.
  • Op toontrap II, III en VI een m7 akkoord.
  • Op toontrap V een 7 akkoord.
  • Op toontrap VII een m7b5  akkoord.

En zoals bij de drieklanken is dit ook zo voor de overige 11 grote terts toonladders. Neem eender welke grote terts toonladder en op de IV toontrap staat een groot 7 akkoord, op de II toontrap een klein 7 akkoord … .