­­­­4-klanken op 4 snaren maken we door de ontbrekende noot uit de 4-klank op 3 snaren toe te voegen in de bas.

Voorbeeld

tb1 114 bDe ontbrekende noot in de ‘4-klank op 3 snaren’  is fa, de grondnoot (8-7). Door de fa toe te voegen in de bas ontstaat een 4-klank op 4 snaren. Omdat fa de grondnoot is en in de bas ligt, is het een akkoord in grondligging.tb2 114 b

De tabel hieronder laat zien dat 8 in de ‘4-klank op 3 snaren’ vervangen is door 7 (8-7). De ontbrekende 8 wordt voor de ‘4-klank op 4 snaren’ toegevoegd in de bas en er ontstaat een GL . Idem voor 5-7,  3-7 en GL.

tb1 115 bbb

  • 8-7 wordt GL. (8 ligt in de bas)
  • 5-7 wordt 2°OK. (5 ligt in de bas)
  • 3-7 wordt 1°OK. (3 ligt in de bas)
  • De 3°OK is een ‘3-klank op 3 snaren’ met de septime (7) in de bas toegevoegd.

 

Drop 2, drop 3 en enge ligging

4-klanken op 4 snaren zijn meestal van het drop 2- en drop 3-type. Het kan ook een akoord in enge ligging zijn.

  • Drop 2- akkoord

Do, de tweede noot als je het arpeggio van boven naar beneden leest, is naar onder gedropt, een octaaf lager.tb2 115 b

  • Drop 3-akkoord

Fa, de derde noot als je het arpeggio van boven naar beneden leest, is naar onder gedropt, een octaaf lager.tb1 116 b

  • Enge ligging

De akkoordnoten volgen elkaar op met het kleinst mogelijke interval, je kan er geen akkoordnoot tussen plaatsen. Neem de GL als voorbeeld: tussen de fa en de la kan je geen do of mi plaatsen.tb2 116 bAkkoorden in enge ligging zijn op de gitaar door de grote spreiding in de linkerhand een uitdaging, maar ze klinken heel bijzonder.