3-klanken op 4 snaren

 Deelgrepen op vier snaren maak je door de akkoordnoten die onder de de deelgreep liggen toe te voegen. Zo krijgen we de verschillende liggingen: grondligging (GL) met de grondnoot in de bas, eerste omkering (1°OK) met de terts in de bas en tweede omkering (2°OK) met de kwint in de bas.

Een voorbeeld

tb 102 b

Het akkoord hierboven is G met een E-deelgreep op snaren 4, 3, 2. De akkoordnoten onder de greep zijn sol, si en re. Het zijn de grondnoot, terts en kwint. Door deze noten toe te voegen in de bas maak je een grondligging (GL), eerste omkering (1°OK) en tweede omkering (2°OK) op 4 snaren.