tb 64

Met bovenstaande CAGED- grepen kunnen we alle 12 grote en 12 kleine tertsakkoorden op de gitaar spelen. Het enige wat je daarvoor moet doen is de grepen  verschuiven en een barré of dwarsgreep gebruiken.

De C-greep als voorbeeld

We nemen de toonladder van Do groot.

tl do 65

En verhogen de volledige toonladder met een hele toon. Do groot wordt Re groot.

tl re 65

Op de gitaar schuift alles 2 vakjes op waardoor de losse snaren wegvallen, alle noten van de toonladder gebruiken een linkerhandvinger in positie II. Vanaf nu wordt zichtbaar dat een grote tertstoonladder een vaste opeenvolging is van hele en halve tonen (zie theorie). Op de gitaar vertaalt zich dat in een vaste, verschuifbare vingerzetting.

Op de eerste toontrap van Re groot bouwen we een drieklank:

 • Re op snaar 5, de grondnoot met vinger 4
 • Fa# op snaar 4, de terts met vinger 3
 • La op snaar 3, de kwint met vinger 1

tl2 re 65

a D 65

We verdubbelen de grondnoot en de terts:

 • Re op snaar 2 met vinger 2
 • Fa# op snaar 1 met vinger 1

tl re 66

gr C 66

De C-greep is dus 2 vakjes of een hele toon opgeschoven en heeft 1 toevoeging gekregen: de barré. De barré verhoogt de losse snaren in toonhoogte, in ons voorbeeld met een hele toon, en onder de barré ligt de greep zoals je die kent met de losse snaren maar nu met vingers 4, 3 en 2. Vanaf nu wordt zichtbaar dat een grote drieklank een vaste constructie is van 3 noten die verdubbeld kunnen worden. Op de gitaar vertaalt zich dat in een vaste vingerzetting, een greep.

 

Een greep verschuiven:

 • Blijf op dezelfde snaren
 • Losse snaren worden vervangen door een barré

 

De Dm-,Em-,G- en Am-greep.

Nog even verder met de toonladder van Re groot We bouwen ook op toontrappen toontrappen II, III, V en VI een drieklank. Net zoals we dat met de toonladder van Do groot gedaan hebben. Je zal het volgende vaststellen:

 • het akkoord klinkt een hele toon hogertb1 67
 • de greep ligt onder de barré.tb2 67

 

De G-greep vereenvoudigd

De G-greep in zijn geheel verschuiven, is onpraktisch. Daarom herleiden we de G-greep tot een deelgreep die veel soepeler werkt. Van de volledige G-greep laten we snaren 6 en 5 vallen. De grondnoot van de deelgreep ligt op snaar 3.

tb1 68

 

De grepen A, D en E

Ook de grepen A, D en E gemaakt met behulp van de toonladder van La groot kunnen verplaatst, verschoven worden. Verhoog de toonladder van La groot met een hele toon. La groot wordt Si groot.

tl si 69Vervolgens bouwen we de drieklanken op toontrappen I, IV en V en voegen de verdubbelingen toe. Het resultaat zie je hieronder. En nogmaals:

 • het akkoord klinkt een hele toon hoger

tb1 69

 • de greep ligt onder de barré.

tb2 69

 

Onderscheid Greep – Akkoord

Om het CAGED systeem goed te begrijpen, moet je een duidelijk onderscheid maken tussen greep en akkoord. Een greep is een vingerzetting. Een akkoord is het klinkende resultaat van de greep of vingerzetting. Je kan het vergelijken met een schildersjabloon. Met een sjabloon maak je altijd hetzelfde figuurtje, lees type akkoord (majeur, mineur…), maar je kan wel varieren in kleur, lees toonhoogte (A, B, C …).

De benoeming van de CAGED-grepen met letterbenamingen van akkoorden kan erg verwarrend werken. Maar het werkt gemakkelijker dan namen als ‘greep 1’ … . Dus in het begin moet je goed nadenken: “ik speel een C akkoord met een G-greep” of “ik speel een C akkoord met een D-greep”… .

Het onderscheid greep – akkoord anders bekeken. We kunnen elk majeur akkoord met 5 verschillende grepen spelen. Met de C-greep, met de A-greep, met de G-greep, met de E-greep en met de D-greep! Het geheim is ‘verschuiven’. Hetzelfde voor het mineur akkoord. Elk mineur akkoord kan je met 3 verschillende grepen spelen. Met de Am-greep, de Em-greep en de Dm-greep.

 

Grondnoten

Op bovenstaande pagina´s waar we de CAGED-grepen uitleggen, hebben we steeds met nadruk geschreven op welke snaar de grondnoot ligt. Waarom doen we zoveel moeite voor die grondnoot?

Als je grepen gaat verplaatsen is het belangrijk dat je weet op welke snaar en onder welke vinger de grondnoot ligt. Hopelijk wordt alles snel duidelijk in het volgende stappenplan. Maar eerst nog een helpend schema.

tb 71