We leren akkoorden op de gitaar spelen met ‘verschuifbare’ CAGED-grepen. CAGED is een Engelstalig woord gevormd met de letterbenaming van het C-, A-, G-, E- en D- akkoord. Er zijn 5 grepen voor een grote drieklank en 3 grepen voor een kleine drieklank.

Caged

Aan de hand van de toonladder van Do groot in positie I op de gitaar maken we de C-, G-, Dm, Em- en Am-greep. Het C-, Dm-, Em, G- en Am- akkoord vinden we terug in Do groot op toontrap I, II, III, V en VI.

tl do 12

Aan de hand van de toonladder van La groot in positie I op de gitaar maken we de A-, D- en E-greep. Het A-, D- en E- akkoord vinden we terug in La groot op toontrap I, IV en V.

tl la 12

 

De C-greep

Hieronder staat de toonladder van Do groot in positie I op de gitaar. We vormen op de eerste toontrap de drieklank C door twee tertsen te stapelen met de volgende noten:

 • Do op snaar 5, de grondnoot
 • Mi op snaar 4, de terts
 • Sol, de losse snaar 3, de kwint

tl do 13

a do 13

We verdubbelen de grondnoot en de terts:

 • Do op snaar 2
 • Mi, de losse snaar 1

tl2 do 13

cgr 13

 

De G-greep

Voor de G-greep beginnen we de toonladder van Do groot op toontrap V, de lage Sol van snaar 6 en we eindigen op Sol van snaar 1. De drieklank G wordt gemaakt met:

 • Sol op snaar 6, de grondnoot
 • Si op snaar 5, de terts
 • Re, de losse vierde snaar, de kwint.

tl do 14

a sol 14

We voegen de verdubbelingen toe:

 • de grondnoot Sol ofwel de losse snaar 3
 • de terts Si, de losse snaar 2
 • de grondnoot Sol op snaar 1.

tl2 do 14

ggr 14

 

De Em-greep

We beginnen de toonladder van Do groot op toontrap III, de lage mi. We maken de drieklank Em op de derde toontrap met de volgende noten:

 • de Mi van snaar 4, de grondnoot
 • de Sol, de losse snaar 3, de terts
 • de Si, de losse snaar 2, de kwint

tl do 23

a mi 23

We verdubbelen:

 • de grondnoot Mi, de losse snaar 6
 • de kwint Si op snaar 5
 • de grondnoot Mi, de losse snaar 1

tl2 do 23

emgr 23

 

De Am-greep

Voor Am-greep beginnen we de toonladder van Do groot op toontrap VI, de la. We maken de drieklank Am met de volgende noten:

 •  de La op snaar 3, de grondnoot
 • de Do op snaar 2, de terts
 • de Mi, de losse snaar 1, de kwint.

tl do 24

a am 24

We verdubbelen:

 • de grondnoot La, de losse snaar 5
 • de kwint Mi op snaar 4

tl2 do 24

gr am 24

 

De Dm-greep

De laatste greep die we met de toonladder van Do groot maken is de Dm-greep. We beginnen de toonladder op toontrap II, de Re. Met de volgende noten bouwen de drieklank Dm:

 • de La op snaar 3, de kwint
 • de Re op snaar 2, de grondnoot
 • de Fa op snaar 1, de terts

tl do 25

a dm 24Opgelet! Ditmaal ligt de drieklank niet in grondligging maar wel in tweede omkering met de kwint als basnoot.

We verdubbelen de grondnoot:

 • Re, de losse snaar 4

tl2 do 25

gr dm 25

 

De A-greep

Hieronder staat de toonladder van La groot in positie I op de gitaar. We vormen op de eerste toontrap de drieklank A door twee tertsen te stapelen met de volgende noten:

 • La op snaar 3, de grondnoot
 • Do# op snaar 2, de terts
 • Mi, de losse snaar 1, de kwint

tl la 33

a A 33

We verdubbelen de grondnoot en de terts:

 • La, de losse snaar 5
 • Mi op snaar 4

tl2 la 33

gr A 33

 

De D-greep

We beginnen de toonladder van La groot op toontrap IV, de Re. Met de volgende noten bouwen de drieklank D:

 • de La op snaar 3, de kwint
 • de Re op snaar 2, de grondnoot
 • de Fa# op snaar 1, de terts

tl la 34

a D 34Opgelet! De drieklank ligt niet in grondligging maar wel in tweede omkering met de kwint als basnoot.

We verdubbelen de grondnoot:

 •  de Re, de losse snaar 4

tl2 La 34

gr D 34

 

De E-greep

We beginnen de toonladder van La groot op toontrap V, de lage mi. We maken de drieklank E op de derde toontrap met de volgende noten:

 • de Mi van snaar 4, de grondnoot
 • de Sol# van snaar 3, de terts
 • de Si, de losse snaar 2, de kwint

tl La 35

a E 35

We verdubbelen:

 • de grondnoot Mi, de losse snaar 6
 • de kwint Si op snaar 5
 • de grondnoot Mi, de losse snaar 1

tl2 A 35

gr E 35