In het theoriedeel spreken we over 4 verschillende 4-klanken:

 • een groot 7 akkoord bestaande uit een grote drieklank met daarbovenop nog een grote terts. Wordt aangeduid met maj7. (vb, Cmaj7)
 • een dominant 7 akkoord bestaande uit een grote drieklank en een kleine terts. Wordt genoteerd met 7. (vb, G7)
 • een klein 7 akkoord bestaande uit een kleine drieklank met daarboven een kleine terts. Wordt aangeduid met m7. (vb, Dm7, Am7)
 • een half verminderd 7 akkoord bestaande uit een verminderde drieklank met daarboven een grote terts. Wordt genoteerd als m7b5. (vb, Bm7b5)

Voor de volledigheid voegen we daar nog een akkoord aan toe:

 • het verminderd 7 akkoord. Wordt aangeduid met dim7. (vb, Ddim7) Dit akkoord vinden we terug op toontrap VII van de harmonische kleine tertstoonladder.

CAGED grepen omvormen van 3- naar 4- klanken.

Hoe gaan we te werk? 4-klanken hebben 1 terts meer dan 3-klanken. De uiterste noten van de 3 gestapelde tertsen vormen een septime. Om die septime in onze CAGED-grepen te integreren, moeten we een andere noot laten vallen. En dat is ofwel de grondnoot ofwel de kwint ofwel beide. In het laatste geval heb je 2 septiemen in het akkoord.

Een voorbeeld

We maken een F#7-akkoord (=dominant 7 akkoord) met de E-greep. De septime van het F#7-akkoord is mi. We kunnen op 2 manieren de mi toevoegen:

 • de grondnoot vervangen door de septime 8-7
 • de kwint vervangen door de septime 5-7

tb 97 c

Enkele bedenkingen

 • Soms is er maar 1 mogelijkheid om de 7 toe te voegen. Vb. Emaj7-greep kan alleen door 8 te vervangen door 7.
 • Soms komt de 7 tweemaal voor. (Vb. E7-greep)
 • De G-greep wordt in de vereenvoudigde versie gebruikt (zie “CAGED verschuiven“)
 • Er ontstaan nieuwe grepen (vb. Cm7-greep, Gm7-greep…)
 • Sommige grepen bestaan in 4- en 5-snarige versie. De 4-snarige versie ligt wel beter in de hand. Voor de volledigheid staan beide versies in het schema, de TAB van de 5-snarige versie is verkleind (vb de Cm7-greep).