Er bestaan talloze boeken, dvd´s … voor het leren van akkoorden. Er zijn dan ook verschillende invalshoeken om dit onderwerp te benaderen. Dat maakt het interessant. Door een onderwerp vanuit verschillende gezichtspunten te benaderen, kan je het ook beter in kaart brengen.

Deze website heeft als theoretische invalshoek de grote tertstoonladder. Het heeft zijn beperkingen maar het levert een stevige basis.

De praktische invalshoek is het CAGED-systeem, dat we geleidelijk aan ontmantelen tot het kloppende hart van de gitaarakkoorden: de naakte drieklank. Drie simpele noten op drie snaren. Als je de drieklank-greepjes in de vingers hebt, kan je, gewapend met de nodige theoretische kennis, het volledige akkoordlandschap verkennen.

Het voordeel van het CAGED-systeem is dat je snel akkoorden leert aan de hand van grepen, het nadeel is het gebrek aan theoretische basis. Ik probeer beide te combineren in een praktijktheorie.

Veel plezier in je zoektocht naar akkoorden.